Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2019  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  • Część I zamówienia:
  „Wymiana drzwi w budynku O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski”.
  • Część II zamówienia:
  „Montaż drzwi w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie,
  ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/22/21/2019-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu
  w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Barbara Maury
  E: barbara.maury@zus.pl
  Lub
  Waldemar Skrzypczak
  E: waldemar.skrzypczak@zus.pl

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 62 73 57 333

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.00 – 15.00 (pn.-pt.)

  Termin składania ofert: 15 listopada 2019 r., godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  12:00