Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 listopada 2019  11:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na usługę polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000287736

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. w formie pisemnej w siedzibie ZUS w zaklejonej i opisanej kopercie na adres ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa – Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A,
  lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna.jozefowska@zus.pl do 6 grudnia 2019 r. do godz. 10.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 grudnia 2019  09:55