W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 listopada 2019  12:09

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów spożywczych i wody

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP I DOSTAWA WODY DO ODDZIAŁU ZUS BYDGOSZCZ I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  Zamawiającym jest ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz,
  NIP: 521-30-17-228, tel. (52) 34-18-308, fax (52) 345-63-72, REGON 000017756.

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/21/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Sala Obsługi Klienta pokój 24, Dziennik Podawczy. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób:

  „Oferta - ZAKUP I DOSTAWA WODY DO ODDZIAŁU ZUS BYDGOSZCZ I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH”
  Znak sprawy: 040000/271/21/2019/ZAP
  Oferty należy składać w terminie do dnia 09-12-2019r. do godz. 10:00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  1. W sprawach formalno – prawnych:
  Imię i nazwisko: Andrzej Ścibiorski, Stanowisko Specjalista,
  ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 (52) 34-18-308 E: zampubl_bydgoszcz@zus.pl

  2. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Imię i nazwisko: Ewa Kozłowska, Starszy Inspektor,
  ZUS O/Bydgoszcz Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 (52) 34-18-128 E: ewa.kozlowska@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 15:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 grudnia 2019  14:23

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 grudnia 2019  15:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2019  09:21