Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 listopada 2019  12:16

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  USŁUGA ODBIORU I PROFESJONALNEGO NISZCZENIA NOSNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  Zamawiającym jest ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz,
  NIP: 521-30-17-228, tel. (52) 34-18-308, fax (52) 345-63-72, REGON 000017756

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/19/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Sala Obsługi Klienta pokój 24, Dziennik Podawczy. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób:

  „Oferta - USŁUGA ODBIORU I PROFESJONALNEGO NISZCZENIA NOSNIKÓW PAPIEROWYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH.”
  Znak sprawy: 040000/271/19/2019/ZAP

  Oferty należy składać w terminie do dnia 09-12-2019r. do godz. 10:00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  1. W sprawach formalno – prawnych:
  Imię i nazwisko: Andrzej Ścibiorski, Stanowisko Specjalista,
  ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 (52) 34-18-308 E: zampubl_bydgoszcz@zus.pl

  2. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Imię i nazwisko: Joanna Nowacka,
  ZUS O/Bydgoszcz Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 (52) 34-18-132 E: joanna.nowacka01@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 15:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  10:19