Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 grudnia 2019  12:43

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pomieszczeń biurowych nr 200; 313; 314; 358 i 363 w budynku B1 oraz naprawę elewacji budynku B2 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/14/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje


  Termin składania ofert - do 9 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.
  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  -za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kozicki@zus.pl lub
  -dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B)


  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Grzegorz Kozicki tel: 48 385 63 75
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-15.00 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2019  15:12