Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 grudnia 2019  16:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/31/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2019 r. do godz. 08:00:
  2.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
  lub
  2.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW, parter, INFORMACJA OGÓLNA - DZIENNIK PODAWCZY, z dopiskiem "oferta do Zapytania publicznego na dostawę mebli biurowych - nie otwierać przed 10 grudnia 2019 r. godz. 08:00".

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  13:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2019  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 grudnia 2019  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2019  11:10