Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  08:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Zakup nowych jednakowych uchwytów biurkowych na dwa monitory dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A.

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/8000291694/17/2019-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert - do 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.
  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  -za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.suwalska@zus.pl lub
  -dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B)

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Anna Suwalska tel: 48 385 63 46
  e-mail: anna.suwalska@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-15.00 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  14:24