W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  09:48

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa czasopism i wydawnictw fachowych w systemie prenumeraty na 2020 rok na potrzeby Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znak postępowania 8000287060

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000287060

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Zamowienia_DAW@zus.pl
  lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa
  do dnia 11.12.2019r., do godz. 12:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2019  13:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  12:15