Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  09:48

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa czasopism i wydawnictw fachowych w systemie prenumeraty na 2020 rok na potrzeby Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znak postępowania 8000287060

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000287060

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Zamowienia_DAW@zus.pl
  lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa
  do dnia 11.12.2019r., do godz. 12:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2019  13:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  12:15