W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  11:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Oględziny, przegląd i konserwacja stacji transformatorowej MS T-20/2 X 630 oznaczonej ZUS SO-286.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/273/26/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: do 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

  - w zakresie procedury postępowania:
  Anna Szlachetka, Specjalista,
  Wioletta Browarczyk, Inspektor,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  tel.: 68 329 42 52, 68 329 43 21,
  e-mail: zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl

  - w przedmiocie postępowania:
  Anna Jacyno, Z-ca Naczelnika,
  Wydział ADG,
  tel.: 68 455-90-36,
  e-mail: anna.jacyno01@zus.pl
  Zbigniew Urbanowicz, Starszy specjalista,
  Wydział ADG,
  tel.: 68 455-90-38,
  e-mail: zbigniew.urbanowicz@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami: od godz. 08:00 do 14:00 (pn.- pt.).

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2019  08:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 grudnia 2019  07:21