W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  12:59

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie i dostawa maksymalnie 100 personalizowanych identyfikatorów w formie kart zbliżeniowych wraz z plastikowymi przezroczystymi etui i czarnymi smyczami z klipsami do etui, łącznie ze skanowaniem zdjęć, dla pracowników I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  73/U/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2019  13:25