W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  13:22

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wymiana sufitów podwieszanych w pomieszczeniach Sal Obsługi Klienta w budynku Inspektoratu ZUS w Starachowicach przy ul. Radomskiej 31A

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/273/8000289796/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

  Marcin Adamczyk
  Kierownik Referatu Nieruchomości
  T: +48 41 3356 807
  E: marcin.adamczyk@zus.pl

  Norbert Chodynicki
  Inspektor Nadzoru
  T: +48 41 33 56 806
  E: norbert.chodynicki@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 grudnia 2019  14:23