Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 stycznia 2020  10:21

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Bezpieczne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, makulatury oraz legitymacji (karty plastikowe), folii barwiących i dyskietek w Oddziale ZUS w Płocku i TJO w 2020 roku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/40/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  termin składania ofert: 22.01.2020 r. godz. 10:00
  termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lutego 2020  08:44