Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 stycznia 2020  12:18

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Sporządzenie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania z uwzględnieniem dostosowania pionowych dróg ewakuacyjnych do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie przy ul.Sienkiewicza 4 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/273/51/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 04 lutego 2020 r. do godziny 1100.

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

  Aleksandra Piaseczna
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, II Oddział ZUS w Poznaniu
  Tel: +48 61-874-54-78
  e-mail: aleksandra.piaseczna@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami 8 00 – 14 00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 marca 2020  09:06