Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 stycznia 2020  11:48

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw stacji transformatorowej zlokalizowanej w II Oddziale ZUS w Poznaniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/273/1/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Marek Żurek
  T: +48 61 874 53 00
  E: marek.zurek@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 - 14:00 (poniedziałek - piątek)

  Wykonawcy mogą składać oferty do 22 stycznia 2020 r. do godziny 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 stycznia 2020  07:37