W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 stycznia 2020  08:45

 • Kategoria zakupowa

  Usługi cateringowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją szkoleń odbywających się w siedzibie Oddziału ZUS w Legnicy

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Władysława Grabskiego 26
  59-220 Legnica

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/271/1/2020-KAD

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 stycznia 2020  14:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2020  13:58