Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 stycznia 2020  12:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Postępowania na świadczenie usług przeglądów i konserwacji oraz napraw kopertownicy SPECTRUM Model DI 380 będącej na wyposażeniu Oddziału ZUS w Częstochowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000295364

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim: osobiście w siedzibie ZUS w zaklejonej i opisanej kopercie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.kepa@zus.pl do 22 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 stycznia 2020  11:29