Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 stycznia 2020  14:26

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa prasy (Rzeczpospolita) w prenumeracie do O/ZUS w Płocku w 2020 r

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/2/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 10:00
  Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 stycznia 2020  12:21