Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 stycznia 2020  09:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie serwisów instalacji i urządzeń, w tym: systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych, zewnętrznej klatki ewakuacyjnej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, drzwi przeciwpożarowych, bramy przeciwpożarowej oraz systemu dynamicznego ukierunkowania ewakuacji, zainstalowanych w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/273/29/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu
  w sprawie niniejszego postępowania jest:

  Damian Winiarski
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 627357286
  E: damian.winiarski@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.00 – 15.00 (pn.-pt.)

  Termin składania ofert: 6 lutego 2020 r., godz. 11:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2020  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  14:30