Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lutego 2020  09:40

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa obwolut okolicznościowych z logo „ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych” oraz teczek introligatorskich do Centrali ZUS. Znak postępowania 8000294742

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3
  01-748 Warszawa

  Dopisek na kopercie :
  Oferta na Dostawę obwolut okolicznościowych z logo „ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych” oraz teczek introligatorskich do Centrali ZUS. Znak postępowania 8000294742
  Nie otwierać przed dniem 24 lutego 2020 r., godz. 12:00

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000294742

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy dostarczyć w terminie do 24.02.2020 do godz. 12:00, na adres e-mail: Zamowienia@DAW@zus.pl, lub w kopercie zaadresowanej wraz z dopiskiem:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3
  01-748 Warszawa
  Dopisek na kopercie:
  Oferta na Dostawę obwolut okolicznościowych z logo „ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych” oraz teczek introligatorskich do Centrali ZUS. Znak postępowania 8000294742
  Nie otwierać przed dniem 24 lutego 2020 r., godz. 12:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2020  14:37

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2020  15:58