Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 marca 2020  10:21

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowej SSWIN (sygnalizacji włamania i napadu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla I/ZUS w Pułtusku oraz I/ZUS w Gostyninie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/10/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert 02.04.2020 r. godz.10:00
  Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Plock@zus.pl
  Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy
  Termin płatności: 30dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 marca 2020  11:42