Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 maja 2020  12:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dotyczy: postępowania na dostawę czajników elektrycznych, wentylatorów stojących oraz wkładów filtrujących dla Oddziału ZUS w Częstochowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000308398

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1.Ofertę należy złożyć w języku polskim: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.poplawska@zus.pl do 26 maja 2020 r. do godz. 12.00 (o maksymalnym rozmiarze nie większym niż 10MB) z dopiskiem: „Oferta - Czajniki, wentylatory”.
  2.Złożoną ofertę należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków (Instrukcja szyfrowania stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania).
  3. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  4.Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy w dniu 26 maja 2020 r. do godz. 12.30 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.