Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 maja 2020  08:38

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż żaluzji i verticali dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 8.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/16/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 2 czerwca 2020 godz. 10:00
  2. Składanie ofert wyłącznie drogą elektroniczną na adres mail: ZAP_Plock@zus.pl
  3. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy
  4. Termin płatności: 30dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
  5. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 8. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego lub mailowego uzgodnienia (Pani Justyna Gajewska, tel: 24 262 52 71 w. 2306, mail: justyna.gajewska02@zus.pl)
  6. Wykonawca przed zawarciem umowy, przystąpi do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, zaproponuje rozwiązania techniczne i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.