Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 lipca 2020  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i klientom”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  59-220 Legnica
  ul. Władysława Grabskiego 26

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/273/18/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2020  13:02