Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    2 lipca 2020  12:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    15 lipca 2020  15:22