Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 lipca 2020  13:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/18/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 13 lipca 2020 r. godz. 10:00
  2. Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
  3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
  4. Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy wykonać:
  - w budynku I/ZUS w Ciechanowie bud. B ul. Rzeczkowska 8,
  - w budynku I/ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5,
  - w budynku I/ZUS w Wyszkowie ul. Sowińskiego 83,
  - w budynku I/ZUS w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 1/5
  - w budynku I/ZUS w Pułtusku ul. Daszyńskiego 4,
  - w budynku I/ZUS w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 6a.
  5. Do oferty należy dołączyć świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących przedmiot zamówienia, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym oraz w zakresie obsługi , konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz posiadają kwalifikacje dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2020  09:10