Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    3 lipca 2020  13:15

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

  • Data publikacji ogłoszenia
    06 lipca 2020  08:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    22 lipca 2020  15:10