Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 lipca 2020  15:59

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie koncepcji Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Ochrony dla obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znak postępowania 8000302371

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Centrala ZUS
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000302371

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamowienia_DAW@zus.pl
  lub
  - w formie pisemnej na adres Centrala ZUS, Departament Administracyjny pok. B106, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
  z dopiskiem: Oferta na wykonanie koncepcji Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Ochrony dla obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie otwierać przed dniem 10.07.2020 r. godz. 12:00

  do dnia 10.07.2020 r. do godz. 12:00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2020  14:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lipca 2020  08:01