Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 lipca 2020  12:12

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z Oddziału ZUS w Koszalinie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Juliana Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  170000/273/22/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert upływa 15.07.2020 r. o godz. 10:00.
  2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  W zakresie procedury:
  - Barbara Wojtan,
  Specjalista, ZUS Oddział w Koszalinie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  - Katarzyna Saporowska,
  Specjalista, ZUS Oddział w Koszalinie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 94 348 55 14
  E: zap_koszalin@zus.pl

  W zakresie przedmiotu zamówienia:
  - Kornelia Ludwinowicz
  Inspektor, ZUS Oddział w Koszalinie, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 94 348 55 17
  E: kornelia.ludwinowicz@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn. - pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lipca 2020  13:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lipca 2020  12:57