Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 września 2020  09:43

 • Tytuł postępowania

  Dobór, dostawa i montaż układów kompensacji mocy energii biernej pojemnościowej w punktach poboru energii zlokalizowanych w następujących obiektach: O/ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4, O/ZUS w Olsztynie przy ul. Kołobrzeska 8, I/ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10 oraz w I/ZUS w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 73.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/14/2020-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)

  do 23 września 2020 r. do godziny 10:00.

  2.Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
  3.Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Iwona Maszkowska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 24 77
  E: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 07:00-15:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 września 2020  14:38