Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2020  15:56

 • Tytuł postępowania

  Dostawa kontenerów na odbiór i wywóz liści z parku COS ZUS w Osuchowie. Znak sprawy 8000325082

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000325082

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym - do dnia 20 października 2020 r., do godz. 12:00.

  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia_DAW@zus.pl
  lub
  b. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem.

  Dopisek: Usługa wywozu liści z parku COS w Osuchowie. Znak sprawy 8000325082. Nie otwierać przed dniem 20 października 2020 r., godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2020  15:52