Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2020  13:03

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2020r. i 2021r.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/24/2020-ZAPIII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8MB) do 30 listopada 2020 r. do godziny 10:00
  2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.
  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Agnieszka Jagaczewska
  Starszy Inspektor, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 23 37
  E: zap_olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 grudnia 2020  12:23