Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2020  13:19

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w 2021 roku.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/19/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Rafał Nowak
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 388,
  E: rafal.nowak01@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.- pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie procedury jest:
  Marta Onak, Bogusław Chlipała
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 105, +48 74 64 97 254,
  E: zap_walbrzych@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2020  08:31