Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2020  13:33

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji łamania i napadu w Inspektoracie ZUS w Gostyninie przy ul. Płockiej 37a oraz w Inspektoracie ZUS w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 4

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/31/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 27.11.2020 roku godz. 12:00
  2. Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
  3 Termin realizacji zamówienia: 30.12.2020 roku
  4. Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 listopada 2020  12:22