Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2020  13:17

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dobór, dostawa, instalacja, zaprogramowanie i uruchomienie kompensatorów mocy biernej,
  w dwóch budynkach B1 i B2 Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieszczących się
  w Radomiu przy ulicy Czachowskiego 21a

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/016/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje


  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach
  8.00 – 15.00 jest:

  Sabina Chamska
  Inspektor, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. 48 38-56-375;
  e-mail: zap_radom@zus.pl

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 listopada 2020  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 listopada 2020  14:03