Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 maja 2020  09:39

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach O/ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/271/04/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 – Usługi ochroniarskie,
  79711000-1 – Usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  1. Ogłoszenie zostało przekazane do opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2020r.
  2. Termin składania ofert: 01.06.2020r. godzina 11:00
  3. Termin otwarcia ofert: 01.06.2020r. godzina 12:00
  4. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
  - Sebastian Solarz, tel.: 32 368 32 03, e-mail: zap_sosnowiec@zus.pl,
  - Dawid Bratek, tel.: 32 368 32 47, e-mail: zap_sosnowiec@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 maja 2020  14:09

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2020  10:48