W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2021  10:06

 • Nazwa zamówienia

  Dostawa samochodów służbowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  33-300 nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/1/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  26 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania w miniPortalu: decb2449-70bf-4be1-a03e-e0a5f2bff475

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  10:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  07:47

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 kwietnia 2021  09:43

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 kwietnia 2021  14:12

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  12:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  11:07

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  13:59

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  14:02
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Część I - 179639,00 zł. Część II - 139819,50 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2021  10:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2021  10:51