Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

​​​​​​​Utworzył/odpowiada: DZP, 06.04.2021 r., godz. 10:44
​​​​​​​Publikator: Anna Borowska, 06.04.2021 r., godz. 10:44

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 kwietnia 2021  14:55

 • Nazwa zamówienia

  Zakup wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych dla Oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz podległych im jednostek terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/2/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  19 kwietnia 2021  09:00

 • Dodatkowe informacje

  Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00030256/01.
  Identyfikator postępowania na miniportalu: b41d91cf-f802-46a5-8a7f-dca7197a5d60.

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  15:00

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  11:30
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  150 468,36 zł (z podatkiem VAT)

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2021  12:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  11:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  13:45