Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 września 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodu osobowego, samochodu osobowo – ciężarowego 4+1 oraz samochodu bus 8+1 dla Oddziału ZUS w Gdańsku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
  Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/14/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1; 34115000-6; 34115200-8

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie ZUS Oddział w Gdańsku na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk lub osobiście w Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00)

 • Termin składania ofert

  25 września 2019  12:00

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  13:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  13:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  14:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  15:00
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV
  Punkt: 6.6)
  W ogłoszeniu jest: Część II Nazwa: Samochód osobowo - ciężarowy 4+1 1) krótki opis przedmiotu zamówienia: 6) Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 55 litrów
  W ogłoszeniu powinno być: Część II Nazwa: Samochód osobowo - ciężarowy 4+1 1) krótki opis przedmiotu zamówienia: 6) Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 50 litrów

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: IV.
  Punkt: 6.6)
  W ogłoszeniu jest: Część III Nazwa: Samochód bus 8+1 1) krótki opis przedmiotu zamówienia: 6) Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 70 litrów
  W ogłoszeniu powinno być: Część III Nazwa: Samochód bus 8+1 1) krótki opis przedmiotu zamówienia: 6) Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 69 litrów

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  27 września 2019  12:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2019  14:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2019  14:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  14:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  13:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2019  11:30