Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 marca 2019  10:10

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Okresowe przeglądy i konserwacje, zapewnienie pogotowia awaryjnego oraz wykonywanie napraw w przypadku wystąpienia awarii drzwi otwieranych automatyczne zainstalowanych w obiekcie ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 i w obiektach Inspektoratu ZUS w Myszkowie i w Lublińcu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000258909

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zdzislaw.kowalczyk@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa
  do 21 marca 2019 r. do godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2019  11:15