Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 marca 2019  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na usługi okresowych przeglądów i konserwacji, utrzymanie pogotowia awaryjnego oraz wykonanie napraw w przypadku wystąpienia awarii węzłów cieplnych, kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania zainstalowanych w obiektach ZUS Oddział w Częstochowie i w podległych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000259795/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A.
  - do 25 marca 2019 r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 marca 2019  09:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2019  14:00