Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 września 2019  08:49

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót remontowych w Inspektoracie ZUS w Sierpcu, ul. gen. L. Okulickiego 8, 09-200 Sierpc

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/18/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 23 września 2019 roku, godz. 10:00
  2. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
  3. Warunki płatności: wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  11:17