Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2020  13:14

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi dla Przebudowy SOK wraz z elementami zagospodarowania terenu dotyczącymi obiektu Inspektoratu ZUS w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 21.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/273/8000310102/2020/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  7.12. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnioną do kontaktu są:

  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia niniejszego Postępowania:
  Mateusz Sobek - Inspektor
  Referat Nieruchomości
  T: +17/ 86-75 -010;
  E: mateusz.sobek@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 07:00- 14:00 (pn.- pt.)

  w sprawach formalnoprawnych dotyczących niniejszego Postępowania:
  Janusz Żebracki - specjalista
  Stanowisko ds. zamówień publicznych,
  T: +48 17 86 75 284
  E: janusz.zebracki@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 06:00- 14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 czerwca 2020  13:39