Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 czerwca 2020  11:49

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztowej modernizacji sieci okablowania strukturalnego w budynku Inspektoratu ZUS w Działdowie, ul. Waryńskiego 13 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej ze scentralizowaną funkcją schładzania pomieszczeń w Oddziale ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu 4.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plan Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/02/2020-ZAPIII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  do 10 lipca 2020r. do godziny 10:00.

  2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 10 lipca 2020r. o godz.10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Agnieszka Jagaczewska
  Inspektor, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 23 37
  E: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 07:00-15:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lipca 2020  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2020  07:50