Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 czerwca 2020  12:13

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Dostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi oraz tabletów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Tomasza Zana 36 i 38C, 20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/273/08_PU/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 8 lipca 2020 roku godz. 12:00
  2. Składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  12:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lipca 2020  12:55