Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 czerwca 2020  16:20

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę telewizorów oraz uchwytów ściennych
  do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znak sprawy 8000309208

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000309208

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamowienia_DAW@zus.pl
  - lub dostarczyć na w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, z dopiskiem: "Oferta na dostawę telewizorów i uchwytów do C/ZUS. Znak sprawy 8000309208. Nie otwierać przed dniem 8 lipca 2020 r., godz. 12:00."

  Termin złożenia oferty: do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lipca 2020  16:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 lipca 2020  12:12