Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 lipca 2020  13:59

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie” typu kombi

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  Ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000310134/2020/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy dostarczyć/przekazać do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 11:00
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie,
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lipca 2020  14:17

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 lipca 2020  10:06

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 lipca 2020  10:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2020  13:34