Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 października 2018  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. T. Zana 38C

  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

  1. Część nr 1 pn. „Remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną w budynku O/ZUS ul. Zana 38C w Lublinie” ;

  2. Część nr 2 pn. „Malowanie gabinetów lekarskich wraz z wymianą wykładzin podłogowych oraz remont kancelarii głównej Oddziału"


 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. T. Zana 36, 38C;
  20-60-1 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/10/2018-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2018  14:05