Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 października 2018  08:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Badania profilaktyczne pracowników, stażystów, praktykantów Oddziału ZUS w Legnicy i jego jednostek terenowych w 2019 r.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  Oddział ZUS w Legnicy, ul. Grabskiego 26, 59-220 Legnica

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/273/21/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  13:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 listopada 2018  11:38