Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 października 2018  08:47

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Organizacja i realizacja sześciodniowej imprezy turystycznej - obozu narciarskiego dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uprawnionych członków ich rodzin.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/17/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 31 października 2018 r. godz. 11:00.

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Marta Onak, Bogusław Chlipała
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. + 48 74 64 97 105, + 48 74 64 97 254
  e mail: marta.onak@zus.pl, boguslaw.chlipala@zus.pl,
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:30 do 14:30 (pn.-pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Agnieszka Kasznicka
  Wydział Spraw Pracowniczych
  + 48 74 64 97 323
  e-mail: agnieszka.kasznicka@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:30 do 14:30 (pn.-pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  10:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2018  10:44