W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umowa ramowa (postępowanie/a wszczęte do dnia 11.04.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  09:03

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do/z budynku I i II Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2,
  90-431 Łódź

 • Numer postępowania

  210000/271/14/2020-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2021  10:48

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2021  12:13